wasp, insect, cherry blossom-7126312.jpg

Privacyverklaring bij BB Bij de Wilg

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

B&B Bij de Wilg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van B&B Bij de Wilg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan B&B Bij de Wilg verstrekt.

B&B Bij de Wilg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw:
– .. voor- en achternaam
– .. adresgegevens
– .. telefoonnummer
– .. e-mailadres

Waarom B&B Bij de Wilg gegevens nodig heeft:

B&B Bij de Wilg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan B&B Bij de Wilg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

B&B Bij de Wilg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

B&B Bij de Wilg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bb-bijdewilg.nl . B&B Bij de Wilg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

B&B Bij de Wilg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van B&B Bij de Wilg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door B&B Bij de Wilg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met B&B De Witte Reiger op via info@bb-bijdewilg.nl.  

B&B Bij de Wilg is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:
Deventerweg 66a,
7245 PK Laren GLD
06- 28710902
info@bb-bijdewilg.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
BTW nummer:

Scroll naar boven